צמר גפן.jpg
צמר גפן.jpg
press to zoom

מכונת שערות סבתא להשכרה

 

חומרים נדרשים ליצירת מקלות הסוכר הם :

מכונת סוכר מדניאל אטרקציות והשכרת ציוד לאירועים , קילו סוכר לבן , מקלות לשערות סבתא .

 

הוראות הפעלת מכונת סוכר

פתח את מכסה המכונה והכנס את הסוכר. הפעל את מתג ההפעלה וכוונן עוצמת המכונה באמצעות וסת
למקסימום למשך כדקה. הוסף מקל לידך, ובתנועות סיבוביות  אסוף את שערות הסוכר המתוק.

 

הוראות ניקוי מכונת סוכר להשכרה מדניאל אטרקציות והשכרת ציוד לאירועים

ניקיון מכונת שערות הסבתא להשכרה יעשה רק כאשר המכשיר מחוץ לחשמל וכאשר הוא קר.

אין לנקות את המכשיר עם חומרים גסים העלולים לשרוט את גוף המכונה או עם מים רבים. יש לנגב את המכונה משאריות אוכל.